onderzoek bij de Raad van de Kinderbescherming
Blogs,  Onderzoek

Zo verloopt een onderzoek bij de Raad van de Kinderbescherming | Een kijkje in mijn werkveld #3

De meesten van jullie weten het waarschijnlijk wel maar sommigen van jullie misschien nog niet. Naast het bloggen op dit platform ben ik werkzaam bij de jeugdbescherming als zijnde gezinsvoogd. Het is een baan waarbij ik veel te maken heb met gezinnen waarbij het niet altijd even lekker verloopt.

Binnen mijn werkveld heb ik onder andere te maken met KOPP-kinderen of kinderen die slachtoffer zijn van mishandeling, vechtscheiding etc. Je denk vast: “wat een pittige baan”. Jep, dat is het zeker. Maar wat deze baan nu heel interessant maakt zijn de verschillende werkzaamheden die hierbij komen kijken.

In dit artikel geef ik je weer een kijkje in mijn werkveld en vertel ik je deze keer over hoe een onderzoek bij de Raad van de Kinderbescherming verloopt.

Zo verloopt een onderzoek bij de Raad van de Kinderbescherming

Om te beginnen doet de Raad van de kinderbescherming verschillende onderzoeken. Een van deze onderzoeken komen terecht bij de jeugdbescherming (waar ik dus werkzaam ben). Deze onderzoeken gaan voornamelijk over de bovenbeschreven onderwerpen.

Voordat er een casus bij mij binnen komt en ik de opdracht krijg deze uit te voeren, dient er door de Raad van de kinderbescherming onderzoek te worden gedaan.

Wie doet zo’n onderzoek?

Een onderzoek wordt uitgevoerd door een raadsonderzoeker. Dit is iemand die bij de Raad van de kinderbescherming werkt en gesprekken voert met het kind, de ouders en andere mensen die bij het gezin betrokken zijn.

Wat wordt er tijdens dit gesprek gevraagd?

In de meeste gevallen bestaat een gesprek uit twee bezoeken bij de ouders en hun kind(eren). Tijdens deze gesprekken wil de raadsonderzoeker te weten komen hoe het met het kind gaat, of het kind veilig is en of het kind zich goed ontwikkelt. Er volgt zowel met het kind als de ouders aparte gesprekken. De raadsonderzoeker doet deze gesprekken over het algemeen met een gedragsdeskundige.

Mocht er na deze gesprekken blijken dat het kind niet veilig is of zich niet goed ontwikkelt, dan bedenkt de raadsonderzoeker wat eraan gedaan kan worden.

Rapport schrijven

Op basis van deze gesprekken schrijft de raadsonderzoeker een rapportage. Hij geeft in het rapport een advies waarbij hij kijkt naar wat het beste is voor het kind.

Dit doet hij samen met een gedragsdeskundige en een juridische deskundige. De gedragsdeskundige noteert zijn bevindingen in het rapport. Dit doet hij op basis van het geobserveerde gedrag van ouders en het kind. Een juridische deskundige kijkt in het rapport specifiek naar de wettelijke zaken die verbonden zijn aan het onderzoek.

Als het rapport klaar is bespreekt de raadsonderzoeker dit met de ouders en met het kind, als het kind 16 jaar of ouder is.

Verzoek bij de rechtbank

Wanneer de situatie van het kind zodanig ernstig is, kan de raadsonderzoeker een verzoek bij de rechtbank indienen voor een maatregel van de jeugdbescherming. Dit kan een verzoek zijn voor een ondertoezichtstelling (OTS), een machtiging uithuisplaatsing (MUHP) of een Voogdij maatregel.

Op basis van het advies en het verzoek van de Raad van de Kinderbescherming spreekt de kinderrechter een van deze maatregelen uit.

Opdracht voor de jeugdbescherming

Ja, en dan kom ik ineens tevoorschijn. Wanneer de kinderrechter een maatregel uitspreek, krijg ik vanuit de rechtbank de opdracht om deze maatregel uit te voeren. Hier krijg ik meestal één jaar de tijd voor. Deze maatregel voer ik samen met de ouders en het kind uit. Het doel van zo’n maatregel is dat de zorgen rondom het kind weggenomen worden zodat het kind weer veilig kan ontwikkelen.

Wil je weten wat mijn precies werk inhoudt? Hieronder kun je twee artikelen lezen, waarin ik je meeneem in mijn werkveld:

Werken met KOPP-kinderen | Een kijkje in mijn werkveld #1

Verslaafde ouders en kinderen opvoeden | Een kijkje in mijn werkveld #2

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

CommentLuv badge