2

Na een scheiding kiezen voor co-ouderschap | Goede keuze of niet?

kiezen voor co-ouderschap

Een echtscheiding tussen ouders is voor kinderen een ingrijpende gebeurtenis. In een eerder artikel beschreef ik de emotionele gevolgen die een scheiding kan hebben op het kind in de leeftijd 0-20 jaar.

Om het mogelijk te maken dat beide ouders na de scheiding de zorg over hun kinderen kunnen blijven dragen, is er co-ouderschap in het leven geroepen. Om precies te zijn hebben 27 procent van de gescheiden ouders in 2010 gekozen voor co-ouderschap. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau van de Statistieken.

Lees ook: Echtscheiding en kinderen | De emotionele gevolgen

Wat is co-ouderschap?

Co-ouderschap is een vorm van omgangsregeling na een scheiding. Wanneer ouders kiezen voor co-ouderschap, betekent dit de kinderen ongeveer even vaak bij de moeder als bij de vader zijn.

Bij co-ouderschap dienen ouders samen een ouderschapsplan te maken. In dit plan worden afspraken vastgelegd over de kosten en zorg- en opvoedingstaken. Hieronder geef ik enkele zaken die zoal in een ouderschapsplan vastgelegd worden.

  • Taakverdeling tussen beide ouders.
  • Kostenverdeling.
  • Afspraken over feestdagen en verjaardagen.
  • Afspraken vastleggen wanneer en bij wie de kinderen zijn.

Kiezen voor co-ouderschap | Goede keuze of niet?

Tijdens mijn zoektocht naar gerelateerde artikelen over co-ouderschap, ben ik een onderzoek tegengekomen waaruit blijkt dat het kiezen voor co-ouderschap niet altijd de beste keuze is na een scheiding. Het zou namelijk een zware impact hebben op de kinderen.

Uit het onderzoek blijkt namelijk dat co-ouderschap best wat nadelen kan hebben voor het kind. Door het wekelijks te moeten verhuizen, zou het voor het kind moeilijk worden om een sociaal netwerk op te bouwen. Zo kan een kind bijvoorbeeld in de ene week wel naar de sportclub, maar in de andere week dan weer niet, zeker als de ouders ver van elkaar wonen. Ook zou het voor het kind moeilijk zijn als beide ouders thuis andere regels hanteren.

Mijn visie

Vanuit mijn visie als pedagoog en de ervaring in het werken met kinderen van gescheiden ouders, merk ik dat kinderen vooral gebaat zijn bij rust en duidelijkheid. Dit hoeft uiteraard niet te betekenen dat co-ouderschap per definitie een groot nadeel kan zijn.

Zelf ben ik van mening dat co-ouderschap alleen een positieve invloed op de kinderen kan hebben als ouders adequaat met elkaar blijven communiceren. Wanneer ouders op een goede manier met elkaar praten, eenduidige grenzen stellen en in grote lijnen dezelfde opvoeding hanteren, kan co-ouderschap zeker wel positief werken.

 

 

Photo by Drew Hays on Unsplash

Comments 2

    1. Post
      Author

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

CommentLuv badge