2

Na een scheiding kiezen voor co-ouderschap | Goede keuze of niet?

kiezen voor co-ouderschap

Een echtscheiding tussen ouders is voor kinderen een ingrijpende gebeurtenis. Om het mogelijk te maken dat beide ouders na de scheiding de zorg voor hun kinderen kunnen blijven dragen, is er co-ouderschap in het leven geroepen. Om precies te zijn hebben 27 procent van de gescheiden ouders in 2010 gekozen voor co-ouderschap. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau van de Statistieken.

Lees ook: Echtscheiding en kinderen | De emotionele gevolgen

Wat is co-ouderschap?

Co-ouderschap is een vorm van een omgangsregeling na een echtscheiding. Wanneer ouders kiezen voor co-ouderschap, betekent dit de kinderen ongeveer even vaak bij de moeder als bij de vader wonen.

Bij co-ouderschap dienen ouders samen een ouderschapsplan te maken. In dit plan worden afspraken vastgelegd over de kosten en zorg- en opvoedingstaken. De volgende zaken kunnen in een ouderschapsplan vastgelegd worden.

  • Taakverdeling tussen beide ouders.
  • Kostenverdeling.
  • Afspraken over feestdagen en verjaardagen.
  • Afspraken vastleggen wanneer en bij wie de kinderen zijn.

Kiezen voor co-ouderschap | Goede keuze of niet?

Tijdens mijn zoektocht naar gerelateerde artikelen over co-ouderschap, ben ik een onderzoek tegengekomen waaruit blijkt dat het kiezen voor co-ouderschap niet altijd de beste keuze is voor een kind. Het zou namelijk een zware impact hebben op hen.

Uit het onderzoek blijkt ook dat co-ouderschap best wat nadelen kan hebben voor het kind. Door het wekelijks te moeten verhuizen, zou het voor het hem moeilijk maken om een sociaal netwerk op te bouwen. Zo kan een kind bijvoorbeeld in de ene week wel naar de sportclub, maar in de andere week dan weer niet, zeker als de ouders ver van elkaar wonen. Ook zou het voor het kind moeilijk zijn als beide ouders thuis andere regels hanteren.

Mijn visie

Vanuit mijn visie als pedagoog en de ervaring in het werken met kinderen van gescheiden ouders, merk ik dat kinderen vooral gebaat zijn bij rust en duidelijkheid. Dit hoeft uiteraard niet te betekenen dat co-ouderschap per definitie een groot nadeel kan zijn.

Zelf ben ik van mening dat co-ouderschap alleen een positieve invloed op de kinderen kan hebben als ouders adequaat met elkaar blijven communiceren. Wanneer ouders op een goede manier met elkaar praten, eenduidige grenzen stellen en in grote lijnen dezelfde opvoeding hanteren, kan co-ouderschap zeker wel positief werken.

 

Photo by Drew Hays on Unsplash

Comments 2

    1. Post
      Author

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

CommentLuv badge