omgaan met faalangst
Basisschoolkind,  Blog,  kind,  puber

Kind met faalangst (deel 2) | Omgaan met faalangst

Angst is voor ieder mens een heel normaal begrip. Het beschermt ons tegen gevaar. In het eerste deel van het artikel ‘kind met faalangst‘ vertelde ik wat faalangst precies inhoudt, welke soorten faalangst er zijn en wat de kenmerken hiervan zijn. In dit artikel wil ik het hebben over: hoe je als ouder kunt omgaan met faalangst. Lees maar mee…

Omgaan met faalangst

Angst mag er zijn

Kinderen met faalangst mogen weten dat de angst die zij voelen er mag zijn. Vertel hen dit dan ook. Op die manier voelen zij zich serieus genomen. Een kind voelt die angst nu eenmaal. Die kan niet weggenomen worden door het te ontkennen. Leg uit dat zij niet de enige zijn die angst voelen en dat dit heel normaal is.

Fouten mogen gemaakt worden

Kinderen met faalangst zijn geneigd het falen aan zichzelf toe te schrijven. Wanneer iets niet lukt zijn ze ervan overtuigd dat anderen dat ook vinden. Ze voelen zich daardoor direct beoordeelt. Ze denken dat iedereen alles in één keer kan, behalve zij. Om dit gevoel te verminderen is het belangrijk dat het kind weet dat er fouten gemaakt mogen worden. Niemand kan dingen zonder ze eerst geleerd te hebben. Leg uit dat bijvoorbeeld school ervoor bedoelt is om te leren en dat fouten maken nodig zijn om ervan te leren.

Ondersteun het kind

Ondersteun het kind in situaties waar angst een rol speelt. Probeer die situaties niet te vermijden. Door situaties te vermijden kan het kind namelijk geen succeservaringen opdoen. Deze zijn juist heel belangrijk omdat ze ervoor zorgen dat het kind over zijn angsten heen komt.

Stap voor stap

Om succeservaringen op te doen kun je met het kind doelen stellen. Deze mogen heel simpel en klein zijn. Dit zorgt ervoor dat het kind ze zonder moeite kan behalen. Hoe meer doelen bereikt zijn, hoe meer succes het kind ervaart. Stimuleer je kind om trots te zijn op hetgeen wat hij gedaan heeft. Laat daarbij merken dat je vertrouwen in hem hebt. Dit versterkt zijn zelfbeeld en zelfvertrouwen. Als er iets even niet lukt, geen nood want fouten zijn er om te leren.

 

Groetjes Aneta

 

Foto: unsplash

 

9 Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

CommentLuv badge