Algemene voorwaarden

Wanneer u gebruik maakt van de dienst(en) van Mama Praatjes, dient u deze algemene voorwaarden goed door te lezen.

Door gebruik te maken van de dienst(en) van Mama Praatjes, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden. U maakt gebruik van de dienst(en) wanneer u een aanmeldingsformulier invult en op ‘verzenden’ klikt. Vanaf dat moment gelden de regels die in de algemene voorwaarden staan beschreven. Mocht u het niet eens zijn met deze voorwaarden, gebruik de website www.mamapraatjes.nl dan niet.

Omschrijving van de dienst

Op mamapraatjes.nl is het mogelijk om gebruik te maken van de diensten ‘online opvoedondersteuning’. U heeft contact met een gediplomeerde pedagoog en verloopt via de e-mailcontact of door middel van een Skype-consult. U kunt alle vragen, zorgen of problemen rondom de opvoeding en/of ontwikkeling van uw kind aan de pedagoog voorleggen. Mama Praatjes wil graag benadrukken dat de pedagoog geen adviserende rol heeft op medisch gebied. De persoon die advies vraagt zal hierna volgend ‘client’ genoemd worden.

Online opvoedondersteuning via Skype

Een Skype-consult voor maximaal 25 minuten bedraagt €25,00. De cliënt dient zelf contact op te nemen met de pedagoog op de afgesproken tijd.

Online opvoedondersteuning via e-mail

Een e-mailcontact bedraagt €25,00. Bij deze dienst zit een gratis extra e-mailcontact inbegrepen waarin de cliënt om verduidelijking en advies kan vragen.

Betaling

 • De prijsopgave van de dienst(en) van Mama Praatjes zijn inclusief BTW.
 • Alle betalingen dienen vooraf op de door ‘Mama Praatjes’ aangewezen bankrekening te worden voldaan.
 • Vanaf dan heeft de cliënt recht op een emailcontact of een Skype consult.
 • De cliënt ontvangt de factuur per email.

Storingen

 • Het is mogelijk dat www.mamapraatjes.nl soms een korte tijd niet gebruikt kan worden, wanneer er onderhoud aan de website wordt verricht. In dit geval wordt u tijdig ingelicht en kunnen eventuele afspraken verschoven worden.
 • Ook wanneer er onverhoopt een storing is op het tijdstip van een Skype-consult op Mama Praatjes, kan een afspraak verzet worden.
 • Mama Praatjes is niet aansprakelijk voor storingen aan uw computer of internetverbinding.

 

Afzeggen van Skype-consult afspraken, verzetten en te laat.

 • Skype-consult afspraken kunnen tot een dag van te voren (24 uur) kosteloos worden verzet.
 • Het afzeggen van Skype-consult afspraken is mogelijk tot 3 dagen (72 uur) voorafgaand aan de Skype-sessie. Afspraken die buiten de gestelde termijn worden afgezegd worden in rekening gebracht.
 • Afzeggen of verzetten kan alleen via de e-mail. Stuur een mailtje naar: info@mamapraatjes.nl met daarin alle gegevens over de afspraak, informatie over de status van de betaling en het factuurnummer.
 • Het is niet mogelijk om opvoedvragen via de e-mail af te zeggen. Deze vragen zullen beantwoord worden.
 • Er worden nooit kosten in rekening gebracht als Mama Praatjes de afspraak afzegt of verzet. Reeds verrichte betalingen voor de betreffende afspraak worden in dit geval uiteraard volledig teruggestort.
 • Als Mama Praatjes na het lezen van de opvoedvraag tot de conclusie komt dat online opvoedondersteuning geen geschikte manier is om het probleem aan te pakken, zult u hiervan direct op de hoogte gebracht worden. De betaalde kosten worden in dat geval terugbetaald.

Vertrouwelijkheid

 • Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld. De adresgegeven zullen worden uitsluitend gebruikt voor de facturering volgens de richtlijnen van de Belastingdienst

Algemeen

 • Mama Praatjes mag de algemene voorwaarden op elk moment veranderen.
 • Mama Praatjes mag op elk moment besluiten om tarief van haar diensten te veranderen. De volgende keer dat u betaalt voor de diensten van Mama Praatjes geldt de nieuwe prijs.